ကြ်န္ေတာ္ဒီဘေလာ့အားေရးသာသည္မွာအိုင္တီနည္းပညာမ်ားကိုအခုမွစတင္ေလ့လာျပီးအခက္အခဲရွိေနသူမ်ားအတြက္ပါ။ကိုယ္တိုင္တတ္လြန္းလို႔ေရးတာမဟုတ္ပဲသိထားသေလာက္ေလးကိုျပန္မွ်ေ၀တဲ့သေဘာပါ။တစ္ခုခုလိုအပ္တာ/ မွားယြင္းတာေတြ႕ခဲ့ရင္ ပညာရွင္မ်ားကေ၀ဖန္ျပင္ဆင္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ ။

Oct 23, 2013

Taskbar – Windows 8 Style

Taskbar - Windows 8 Style-2 Taskbar - Windows 8 Style-1
Taskbar – Window 8 style is a tool that mimics Window 8 Taskbar. It comes in handy when you want to launch apps, common settings, favorite contacts quickly.
Features :
- “Start” button
Tap on the “start” button to open taskbar. Scroll up/down to launch app. If you add folders, contacts, settings, click on theme to execute.
- Change start button location
Click an hold for a while, then move around to change its location.
- Smart “Start” button
Start button will be dimming if taskbar does not open in two seconds. It also learn the way you use “start menu” area and taskbar, then smartly adjust them for you.
- Reorder apps
Open setting > Edit start menu item, then drag the icon in the right and move to change item order.
- Hide apps
Open setting > Edit start menu item, then click on action bar > hide to exclude apps.
- Create folder
Open setting > Edit start menu item, then click on action bar > add new to add new folder. Type folder name, select icon and folder type.
Folder type includes:
- Applications
- Settings
- Contacts
- Bookmark
More type coming soon: shortcut, quick dial, etc,.
Current Version : 2.2
Size : 2.0M
Download

SMS Backup

SMS Backup-1 SMS Backup-2

 ဒါေလးကေတာ့ က်ေနာ္တို ့အေရးၾကိး မက္စ္ေဆ့ေတြကို စိတ္ခ်ရေအာင္ Back Up လုပ္ထားလို ့ရမယ္ေဆာ့၀ဲ့ေလးပါ အသံုး၀င္မယ္ထင္ပါတယ္

SMS Backup is a FREE SMS backup/restore application with all the features you want.
When you need to re-install the phone system; repair or change the phone, or want to keep your messages private from others, this app is the perfect helper to you which provides the easiest way to backup and restore SMS data.
As long as backup is done by this app, even if you have deleted all the messages, you can still check them with this app.
You have two ways to backup. To SD card or to a private E-mail. (If you choose to backup to a private E-mail, please set your Gmail account in advance)
Application features:
* SMS backup
* Restore SMS. This app will automatically import the data to the original position.
* Two backup types: Backup to SD card or a private E-mail, you can choose the backup type on your own.
* View feature: you can check the backup messages on SD card, even if you have deleted all the messages, you can still check them with this app without restore.
* Private E-mail setting. You can set your own private E-mail if you want to backup by Email. The backup files will be sent to your designated E-mail address.
* Delete feature. You can delete the backup files on the SD card as you wish.
— Feedback —
If you have any issues or concerns with SMS backup, please send me an email and we will find a solution for this problem! Thanks! :)
Current Version : 1.8.4231
Size : 1.4M
Download

Q Multi Language Translator

Q Multi Language Translator-2 Q Multi Language Translator-1
 စကားျပန္တစ္ေယာက္ေရာက္ေနတလို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္ ျမန္မာေတာ့မပါေသးဘူး :)
 ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ ့ဘာသာစကားကိုျပန္လို ့ရမွာပါ
Do you need translation? In many languages and simultaneously? Try this translator!
- translates words, text, sentences, phrases
- choose many languages simultaneously
- translates all languages at once
- translate voice
- hear the translation
- 70 languages
- Copy the translation (clipboard)
- Very easy and intuitive
- Voice input & output
- Speech Recognition
- Text to speech
- Nice graphics
- Color themes
*** it needs an internet connection
*** some languages do not have speech
- Copy to clipboard: long click on the text
Supported languages:
Afrikaans, Albanian, Arabic
Armenian, Azerbaijani,Basque
Belarusian, Bengali, Bosnian
Bulgarian,Catalan, Cebuano
Chinese (Simplified), Chinese (Traditional)
Croatian, Czech,Danish
Dutch,English, Esperanto
Estonian,Filipino, Finnish
French,Galician, Georgian
German, Greek, Gujarati
Haitian Creole,Hebrew
Hindi, Hmong, Hungarian
Icelandic, Indonesian, Irish
Italian,Japanese, Javanese
Kannada, Khmer, Korean
Lao, Latin, Latvian
Lithuanian,Macedonian, Malay
Maltese, Marathi,Norwegian
Persian, Polish, Portuguese
Romanian, Russian,Serbian
Slovak, Slovenian, Spanish
Swahili, Swedish,Tamil
Telugu, Thai, Turkish
Ukrainian, Urdu,Vietnamese
Welsh, Yiddish
Current Version : 1.9
Size : 2.0M
Download

Locus Map Free (Offline ေကာင္းေကာင္းအသံုးျပဳႏုိင္)


Locus Map Free-1Locus Map Free-2


 Offline ေကာင္းေကာင္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္ အင္တာနက္ တစ္ခါဖြင့္ပိ ဒါနဲ ့ ေနာက္ပိုင္ Offline ၾကည္လိုရပါပိ
GPS outdoor navigation app that is packed with features. View topo maps offline, track your route, hunt geocaches, use a voice guide and do even more…
- Explore new places
- Download cycling and hiking maps for offline use
- Plan your geocaching adventure
- Save you favorite routes and places
- Save your battery with smart GPS system
- Import your own tracks and points
- Enjoy new and improved features every month
and much more
Awards:
AndroidPIT silver badge
Do you like hiking, cycling, running or backpacking? Or any other outdoor activity like backcountry skiing? Locus Map is for you. Download it for free today!
Most notable features of Locus Map:
. Online maps
- Openstreetmap – OSM, Freemap, SHOCart, SmartMaps, MapQuest, Navigasi, Turaterkep, NzTopoMaps, Osmapa.pl, ChartBundle and more
- most of them are downloadable for offline viewing
- full WMS maps support
. Offline maps
- download online maps for offline use
- vector maps for drivers, hikers, cyclists and skiers – downloadable by in-app purchase
- supported formats: SQLite, TAR maps, MBT maps, GEMF, RMAP, Orux, SmartMaps
- create your own maps from OpenStreetMap data or custom themes
. Search
- for an address, coordinates, points of interests and local photos
- for local places with Google Places and Wikipedia
. Point of interest (POI) & Tracks
- handle unlimited number of Points of interests and tracks
create your own points of interests and tracks
organize to categories
import, export
. Geocaching
- use Geocaching Live! service and add-ons to get full offline experience when you search for caches
- waypoints, PocketQuery, trackables, spoilers supported
- Do you have Groundspeak premium membership? Enjoy unlimited support for geocaching.com. You don’t have it? With Locus Map Free, Pro and its addons you can download 3 caches a day or import them from somewhere else.
. Track record
- record the way you want
- custom themes for maps – color changing with altitude or with speed
- support for ANT+ sensors
. Voice navigation & voice guide
- full support for Online voice navigation
- voice & notification guiding on single waypoint (by compass or on the map) and along the route
. Import/Export
- integration of GPS’s, Breadcrumbs, Trainingstagebuch, Street View, Google Earth and others
- KML, KMZ, GPX, OpenAir, DXF support
. GPS
- smart GPS usage that saves your battery
- satellite screens with current weather situation
- GPS status notification
- Bluetooth GPS support
. Highly customizable
- set everything the way you want and need
. Integration of Google My Maps (reading and editing)
. Parking
. POI alert
. Fully customizable trip computer (dashboard)
. Ability to use apps like c:geo, Sygic, GPS status and others directly from Locus
. API for developers
. Try one of our existing 3rd party add-ons
- for geocaching: Geocaching4Locus, GeoGet database, GSAK database
- others: Augmented reality, Foursquare, etc.
Is cycling, hiking, running or backpacking your thing? You’ll love Locus Map!
Download the free version now or buy the PRO version to gain access to premium features.
Note: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
Current Version : 2.14.1
Size : 8.3M
Download

Amazing Flashlight


Amazing Flashlight-1 Amazing Flashlight-2
Beautiful and yet powerful flashlight app for your phone! ++ Night-Vision ++ HD
***Trust Us. You will be fully satisfied! FREE***
[+] LED flashlight / torch
[+] Screen flashlight / torch
[+] Screen Lock
[+] Basic Night Vision + Compass
[+] Lockscreen Widget (Android 4.2+)
[+] Strobe Effect
[+] Emergency / Warning Strobe Lights ; Police, Ambulance, Fire & Construction vehicles.
[+] Brightest mode
[+] Disco Strobe effect
[+] Lighthouse effect
[+] Color-Transition effect
[+] Monochromatic & Colorful flashlight
[+] Stylish, Well-Designed, Easy-To-Use & Intuitive interface
[+] “Auto Turn On” + “Remember Last State” settings
[+] Supports “no camera” phones
[+] Supports swipe gestures
[+] High-Definition (HD) resolutionLED & Screen Flashlight :
Turns your device’s camera LED and display into a flashlight torch. LED flash light works in its brightest mode. Screen brightness and color can be tuned to any desired light intensity & shade.
Screen Lock :
Supports screen and keys locking in order to prevent any unwanted presses. This capability lets the user move freely while the flashlight is continuously operating.
Basic Night Vision :
Improves your ability to see in low light conditions. Turn your device into a basic night vision equipment. The app utilizes smart algorithm that extract the best available image from your device’s camera when the ambient lighting is low. Please note that night vision quality depends on the phone’s camera sensor sensitivity. This is especially helpful for people with night blindness (Nyctalopia).
Emergency / Warning Strobe Lights :
Displays an animated warning strobe lights of emergency vehicles: police, ambulance, fire vehicle and construction machines. This effect is essential for pedestrians and riders to alert drivers and avoid accidents.
Disco Strobe Effect :
Produces a disco strobe effect using the camera’s LED flash. This effect is usually used in dance clubs, scientific and industrial applications, to give an illusion of slow motion.
Widgets :
Include brilliant light toggling widget that can be located on Lockscreen (Android 4.2+) & Homescreen. Widget is compatible with Nexus phones, such as Nexus 4.
We hope you will find it useful,
- Loomatix Team.
[ Tags ] flashlight, torch, night vision, night, light, flash, strobe, screen light, police, emergency, amazing, flashlight android, brightest, best flashlight, widget, light widget, lockscreen widget, flashlight widget, nexus widget, LED, LED light, flashlight app, flash widget, flash light, light widget, warning light, free, effect, torcia, Lampe de poche, el feneri
[ Ads ] A great efforts and dedication are invested in developing this application. In order to keep it superb, qualitative and free, we finance our activity by showing ads.
[ Disclaimers, Warnings and Notices ] . The LED flashlight is very strong and may harm the eye. NEVER stare directly into an LED flashlight and NEVER direct the light to other people’s eyes.
. Some individuals may experience epileptic seizures when exposed to certain light patterns or flashing lights. If you, or anyone around you, have an epileptic condition, or experience any of the following symptoms while using the app — dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation, any involuntary movement, or convulsions — IMMEDIATELY discontinue use.
. Don’t use the app near infants. Small children are not allowed to use this app due to the above risks. Under no circumstances should you let small children to play with this app. You must ensure ans instruct children.
. Loomatix Ltd is not liable or responsible for any damages or injuries which may arise from using the application.
Current Version : 1.07
Size : 3.3M
Download

Photo Resizer

Photo Resizer-1 Photo Resizer-2
 ဓါတ္ပံုဆိုဒ္မ်ားကိုအသစ္အၾကိးေျပာင္ႏိုင္ေသာေဆာ့၀ဲ့ေလးပါ အသံုး၀င္ပါလိုက္မယ္
က်ေနာ္ တုိ Gmail - Email တို ့မွ ဓါတ္ပံု ပို ့မယ္ဆိုရင္ ဆိုဒ္ၾကိးေနရင္ ပို ့လိုမရပါဘူး ဆာဗာမွ လက္မခံဘူးျဖစ္ေနတက္တယ္ အဲ့လို ဆိုရင္ ဒါက ေဆာ့အသံုး၀င္ပိေပါ့ :) တျခားေနရာေတြမွာလဲ
လိုအပ္တလိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္ :)

Photo Resizer helps you to resize photos to web and bandwidth save images so friends can receive your favour photos quickly without wasting their bandwidth and you can upload images to social sites like Facebook in fraction of times too! So everyone is happier:)
Features
- 3 resize modes: small, medium, large
- Easy to use
- Image sharing after resized
- Upload images to social sites like Facebook with fraction of times
- Send images to friends quickly
- Export image will be saved in “photoresizer” folder on sd-card
Note
- “Take a photo” only works on default camera app
- Share using Facebook app will make the resized image invisible in other image viewing apps except default gallery…, it is a bug from current
FAQ:
1. Why is there “Internet access” permission?
It is for Google in-app ads only, nothing else. There is no shortcut icon or notification ads!
Current Version : 1.1.8
Size : 420k
Download

Sep 15, 2013

iOS7 Theme for android

iOS7 is a iOS7-style theme for Espier Launcher V2.0 ေလးတင္ေပးပါတယ္ခင္ညာ... :)

iOS7 Theme-1 iOS7 Theme-2

Usage:
1. Make sure that you have installed the Espier Launcher V2.0 (The latest version is 3.0.7).
2. Download and install this theme.
3. In the home screen of Espier Launcher, tap “Espier Hub” icon, choose “Themes for Launcher”, and apply this theme.
Note:
This theme icons produced by the user of Espier Launcher, Espier Studio generation released. If the theme infringement, please contact us. Upon confirmation, we will remove the theme within three working days.
Current Version : 2.0.0
Size : 1.6M
Download

Windows 8 Launcher apk

Launcher လန္းလန္းေလးေတြမွၾကိဳက္တယ္သူေတအတြက္ Windows8 is Home launcher application ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ၾကိဳက္ွစ္သက္မယ္လုိထင္တယ္က်ေနာ္လဲ အဲ့ဒါေလးသံုးၾကည္မယ္ :

 

Windows 8 Launcher

Windows8 Launcher-1 Windows8 Launcher-2

Download

 

Android For Free Antivirus

အခုတင္ေပးမွာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က Android ဖုန္းေတြသံလာၾကတယ္ Virus ကိုက္မွာလဲ ေၾကာက္တယ္ အခုက်ေနာ္တင္ေပးမယ္ဟာကေတာ့ Virus ေတြကိုရွင္းေပးမယ္ဟာေလးပါ အသံုး၀င္ပါလိုက္မယ္ Free ဆိုေတာ့ ေကာင္းတယ္  :)

ေနာက္ထပ္ေျပာပါမယ္ Antivirus ေတြွိပိတယ္သူေတြရွိပါတယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက Internet မခ်ိတ္ထားတယ္ဖုန္းလိုင္းေတြလဲရွိပတယ္ အဲ့ဒိအခါ Antivirus ကို Update မလုပ္ၾကပါဘူး ဒိတိုင္သံုးေနၾကဒါတယ္ အဲ့လိုမ်ဳိးဆိုဘာမွသံုးမ၀င္ပါဘူး Update ေလးတစ္ခါေလာက္ေတာ့ တင္ၾကည္ၾကပါ Update လံုး၀မေပးနိုင္ရင္ Update လိုတယ္ Antivirus ေတြသံုးမေနပါနဲ ့ ဖုန္းထဲမွာ Run ထားဒါပဲရွိမယ္ ဘာမွသံုးကိုမင္ဒါပါ.  

ေက်းဇူးေနာ္

 

AegisLab Antivirus Free-2 AegisLab Antivirus Free-1

Download

Active Lockscreen

မဂၤလာပါခင္ညာ... ဟဲဟဲ ဘေလာ့မေရးျဖစ္တာေတာ့ၾကာပိ သတင္းေတြပဲတင္ေပးေနတာ
ေကာ္နရွင္းကလဲ အရင္ လ ကဆိုေတာ္ေတာ္ဆိုးခဲတယ္ဗ်ာ...
က်ေနာ္အလုပ္လုပ္ေနရပိဆိုေတာ့ ဘေလာ့ကို အနည္းဆံုး တစ္ပတ္တစ္ခါေလာက္ေတာ့ တင္ေပးပါမယ္
ဆက္လ်က္အားေပးၾကဥိးေနာ္ Facebook Like သို ့မဟုတ္ Manber ၀င္ထားရင္ေတာ့ေကာင္းမယ္ က်ေနာ္အသစ္တင္တိုင္ မိတ္ေဆြၾကိးတို ့ Mail မိတ္ေဆြၾကိးတုိ ့ Facebook Page ျမန္ဆန္စြာအေရာက္အေၾကာင္းၾကားေပးပါမယ္

အခုတင္ေပးမွာကေတာ့ Mobile ဖုန္းနဲ ့ပတ္သက္ဒါေလးေတြတင္ေပးလိုက္မယ္ေနာ္

Active Lockscreen ပါ ေအာက္မွာ ဓါတ္ပံုေလးၾကည္လိုက္တာနဲ ့ အသံုးျပဳခ်င္စရာၾကိးပဲ ဟဲဟဲ
Active lockscreen-2 Active lockscreen-1
A က်ေနာ္လဲ စမ္းသံုးၾကည္လိုက္ဥိးမယ္ ေဒါင္းရင္နဲ ့ေတြ ့လို ့ မိတ္ေဆြၾကိးေတြလဲသံုးၾကည္ပါဥိး

•    Call your favorite numbers, recent contacts or open the phone’s dialer
•    View and access your personalized photo gallery
•    Launch recently used apps or predefined apps
•    Stream social media updates on your locked screen
•    Send text messages or communicate through Skype, WhatsApp, Viber, Email and Gmail
•    Launch your camera or any picture related apps such as Instagram, Mobli and more
•    Read personalized content that are streamed with a preview
Current Version : 1.1.18.3.1
Size : 3.2M


Download Link 2 _  http://mir.cr/10SNBZDN

Sep 1, 2013

ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား အေၾကာင္း အရိပ္အျမြက္မွ် Apple ေျပာၾကား

ေနာက္ထပ္ ထြက္ေပၚလာမည့္ Apple ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းသတင္း ၊ ဆိုးသတင္းမ်ား ၾကားေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ပထမဦးစြာ ကုမၸဏီ သံုးလပတ္ အစည္းအေ၀းတြင္ Apple CEO ျဖစ္သူ Tim Cook ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို အေျခခံၾကည့္မည္ဆိုပါက ေနာက္သံုးေလးလအတြင္း ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။

ထံုးစံအရဆိုလွ်င္ Apple သည္ သံုးေလးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ား ထုတ္ေဖၚမိတ္ဆက္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ေနာက္က်ဖြယ္ ရွိသည္။ ကုမၸဏီမွ ေနာက္ထပ္ ထုတ္လုပ္မည့္ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းသစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Cook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ Apple သည္ လက္ေတာ့ပ္မ်ား ၊ ဖုန္းမ်ား၊ tablet မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းအျပင္ စမတ္ နာရီမ်ား ၊ စမတ္တီဗြီမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းဖက္သို႔ ပိုမိုေျခဦးလွည့္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

http://edition.cnn.com/2013/04/24/tech/innovation/apple-new-products/ind...

Apple iWatch တပ္ဆင္ရန္ အမွာစာအတြက္ တိုင္၀မ္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုေအာင္ျမင္

တိုင္၀မ္ ႏိုင္ငံရွိ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီႀကီး ႏွစ္ခုသည္ "iWatch" ျပဳလုပ္ရန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားဟု ေသခ်ာသေလာက္ရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို
တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ရန္ Apple ထံမွ အမွာစာမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔က ေလ့လာသူ တစ္ဦးႏွင့္ သတင္းတို႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Apple သည္ ၄င္း၏ ထုတ္ကုန္သစ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ "iWatch" ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္တင္ မိတ္ဆက္ရန္ အလားအလာရွိၿပီး ၊ စုစုေပါင္း အမွာစာ၏ (၆၀%) ကို လက္ခံ ရရွိထားေသာ Inventec ကုမၸဏီသည္ "iWatch" ျပဳလုပ္ရန္ အဓိက အစိတ္အပိုင္း ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္မည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း CIMB လံုၿခံဳေရး ေလ့လာသူ Wanli Wang က အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  "iWatch" အတြက္ ဒုတိယ အမွာစာ အမ်ားဆံုး လက္ခံရရွိသည့္ ကုမၸဏီသည္ Quanta Computer ကုမၸဏီျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း အမွာစာ၏ (၄၀%) ကို လက္ခံ ရရွိထားေၾကာင္း တုိင္၀မ္ႏိုင္ငံ Apple ေန႔စဥ္ သတင္းစာ တစ္ခုက အမည္မေဖၚလိုေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

http://www.channelnewsasia.com/news/technology/taiwan-wins-apple-iwatch/...

iWatch ပစၥည္း အမွာစာမ်ား လက္ခံ ရရွိခဲ့သည့္ ထိုင္၀မ္ ထိပ္တန္း အီလက္ထေရာနစ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုႏွစ္ခု

Apple မွ အသစ္ ထပ္မံ ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ iWatch အတြက္ ကုန္ပစၥည္း အမွာစာမ်ားကို ထိုင္၀မ္ရွိ ထိပ္တန္း အီလက္ထေရာနစ္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းစု ႏွစ္ခုက လက္ခံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ Apple အေနျဖင့္ iWatch မ်ားကို လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း စတင္ မိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး Inventec Company အေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း အမွာစာ စုစုေပါင္း၏ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္း လက္ခံ ရရွိထားၿပီး က်န္ရွိသည့္ အမွာစာ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို Quanta Computer Company က ရရွိခဲ့သည္။

ယခု iWatch မိတ္ဆက္မႈ အၿပီးတြင္ ဆက္လက္ၿပီး နည္းပညာ ေစ်းကြက္၌ Google မွ စမတ္ဖုန္းမ်ား အပါအ၀င္ နည္းပညာသံုး မ်က္မွန္မ်ားကိုပါ ဆက္တုိက္ ျဖန္႔ခ်ိ သြားႏုိင္ေၾကာင္း ၊ ယခုအခါ Smartwatch ေစ်းကြက္အတြင္း Apple အပါအ၀င္ Google ၊ Microsoft၊ Samsung အစရွိသည့္ နည္းပညာ Company မ်ားက ေစ်းကြက္ လက္ဦးမႈရယူရန္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား အေျခစိုက္ Apple Company အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ အတြင္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ iWatch ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သက္ဆုိင္ရာအား တရား၀င္ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ၀တ္ဆင္ႏုိင္ေသာ နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ားက႑ (Wearable Computing Sector) တြင္ နည္းပညာ Company ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ အၾကိတ္အနယ္ ထိုးေဖာက္လာမည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနေၾကာင္း Apple Company ၏  အႀကီးအကဲ Tim Cook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source: AFP
http://www.channelnewsasia.com/news/business/taiwan-wins-apple-iwatch/79...

Google Hangouts တြင္ HD video အသံုးျပဳႏိုင္

ယခင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ Google Talk ကို အစားထိုးခဲ့သည့္ Google Hangouts သည္ ယခင္ကတည္းက သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း
စကားေျပာဆို ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း စည္းေ၀းေတြ႕ဆံုရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၊ ယခုအခါတြင္ 720p HD ဗြီဒီယိုျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမွင့္တင္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ HD ဗြီဒီယို ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူ တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈကို လူတိုင္း အသံုးျပဳလာႏိုင္မည္ဟု GigaOm က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ စကားေျပာဆို ဆက္သြယ္ရာတြင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္သည္။ HD ဗြီဒီယို ၀န္ေဆာင္မႈကို Google မွ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္သည့္ အတြက္ ယခင္ကကဲ့သို႔ browser plug-in အသံုးျပဳရျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

http://venturebeat.com/2013/08/28/google-hangouts-adds-hd-video-moves-aw...

တ႐ုတ္ အင္တာနက္ ဆာဗာမ်ားအား အႀကီးမားဆုံး ဆုိက္ဘာ တုိက္ခုိက္မႈ ႀကံဳေတြ႔ရ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဆိုင္ဘာ လုံၿခံဳေရး က႑တြင္ အႀကီးမားဆုံး DDoS အင္တာနက္ တုိက္ခုိက္မႈႀကီး အျဖစ္ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၂နာရီႏွင့္ နံနက္ ၄နာရီတြင္
ႏွစ္ႀကိမ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရသည္။  အဆိုပါ တိုက္ခုိက္မႈသည္ .cnႏွင့္ဆုံးေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူအခ်ိဳ႕ နာရီ အနည္းငယ္ၾကာ အသုံးျပဳ၍ မရခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ အင္တာနက္ ကြန္ရက္ သတင္း အခ်က္အလက္ စင္တာ(China Internet Network Information Centre (CNNIC) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ ဌာနမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝက္ဘက္ဆုိက္မ်ားအား ဆုိက္ဘာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ အစုိးရက တ႐ုတ္ အစိုးရအား စြပ္စဲြထားသည္။ နံနက္ ၄နာရီ တြက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တုိက္ခုိက္မႈသည္ တ႐ုတ္အတြက္ အႀကီးမားဆုံး တုိက္ခုိက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အဖဲြ႔အစည္း၏ လက္ခ်က္ ျဖစ္သည္ကိုမူ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။ DDoS တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ ဆာဗာ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားသည့္ ထိေရာက္သည့္ တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.rfa.org/english/news/china/hacking-08282013104240.html

ပရိသတ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ Samsung Galaxy Golden

စမတ္ဖုန္း နည္းပညာကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Samsung အေနျဖင့္ မ်ားမၾကာေသးမီကပင္
Galaxy S4 mini ၊ Galaxy Note III ႏွင့္ Galaxy Mega 6.3-inch phone မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ Samsung Galaxy Golden ကို ေစ်းကြက္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ ျပသခဲ့သည္။ ယခင္ထြက္ရွိၿပီး ျဖစ္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွစ္ဖက္ပါ Samsung Hennessy စမတ္ဖုန္းထက္ အရည္ေသြးျမွင့္ကာ Galaxy Golden ကုိ ထုတ္လုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

Samsung Galaxy Golden သည္ Keypad ႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ဖက္စီပါသည့္ ေခါက္ဒီဇုိင္းျဖစ္ၿပီး  Super AMOLED မ်က္ႏွာျပင္ ၃.၇ လက္မရွိသည္။ Processor 1.7GHz Dual-core အသုံးျပဳထားၿပီး ကင္မရာ ၈-megapixels ႏွင့္ ေရွ႕ကင္မရာ ၁.၉-megapixels အသုံးျပဳေပးထားသည္။ ဘက္ထရီမွာ 1820mAh ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ FM radio၊ Samsung S Health App ႏွင့္ 4G LTE network မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ဖုန္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၇၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္တရုတ္ ေစ်းကြက္တြင္ လက္ဦးမႈ ရယူရန္ မၾကာမီ ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://guardianlv.com/2013/08/samsung-announces-galaxy-golden-dual-scree...

ရိုေဘာ့စက္ရုပ္မ်ား တီထြင္ႏုိင္မႈ စြမ္းအား ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ စင္ကာပူ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
Lee Hsien Loong က ယေန႔ေခတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ လုပ္ငန္း က႑မ်ား၌ လူသားတို႔ တီထြင္ ဖန္တီးႏိုင္သည့္ ဥာဏ္ပညာ စြမ္းပကားသည္ မ်ားစြာ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိလာသည္ကို သတိျပဳမိေၾကာင္း ၊ ဥပမာ တစ္ခုအေနျဖင့္ Huggler ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေမ်ာက္သ႑ာန္ ရိုေဘာ့စက္ရုပ္သည္ အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္သူမ်ား အတြက္ စိတ္ဓာတ္က်မႈ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခုျဖစ္လာသကဲ့သုိ႔ တျခားတျခားေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနဆိုးမ်ားအား ဟန္႔တားႏိုင္မည့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳလာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း Huggler သည္ ေဆးပညာ က႑၌ အသံုးတည့္လာသကဲ့သို႔ ေဆးပညာ ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တာ၀န္မ်ားကိုလည္း တဖက္တလမ္းမွ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရာ ေရာက္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

Huggler မ်ားကို တီထြင္ ဖန္တီးရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ ဦးေခါင္းပိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ခႏာအတြင္း မုိက္ကရိုဖုန္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး စပီကာႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ထားသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၊ ျပည္ပမွ အလုပ္သမားမ်ား ၊ ကၽြမ္းက်င္ အလုပ္သမားမ်ားအား အျပည့္အ၀ မွီခို အားကိုးေနရသည့္ အေနအထားကို အနည္းငယ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ရာေရာက္ၿပီး ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္လည္း မ်ားစြာ ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထိုသို႔ဆိုေသာ္လည္း အဆိုပါ ရိုေဘာ့မ်ားအား လူသားမ်ား ေနရာတြင္ အျပည့္အ၀ အစားထိုး အသံုးျပဳသြားမည္ဟု မဆိုလိုေၾကာင္း ၊ ယင္းစက္ရုပ္မ်ားက ကာယအင္အား စိုက္ထုတ္ရမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစၿပီး လူသားမ်ား အေနျဖင့္မူ စက္ရုပ္မ်ား မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္မႈတို႔ကို ပိုမို အာရံုစိုုက္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာ တိုးတက္ေရး အဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္း သိပၸံပညာရွင္ Dr. Yang Guilin က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source: CNA
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/s-pore-researchers/784284....

ေျမပံု ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာင္းမြန္လာေစရန္ Embark ေဆာ့ဖ္၀ ဲကုမၸဏီအား Apple ၀ယ္ယူ

Apple Inc. (AAPL) သည္ ၄င္း၏ ေျမပံု ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အားထုတ္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္
Embark တည္ေနရာ ရွာေဖြမႈ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ကုမၸဏီအား ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ Apple သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ေျမပံု ၀န္ေဆာင္မႈ နည္းပညာကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က Google Inc. (GOOG) ၏ ေျမပံု ၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ကာ အျခားေသာ ေျမပံုႏွင့္ တည္ေနရာ ရွာေဖြမႈ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ကုမၸဏီမ်ားအား ၀ယ္ယူခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ Apple ၏ ကိုယ္ပိုင္ေျမပံု ၀န္ေဆာင္မႈ နည္းပညာတြင္ အားနည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္ အတြက္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Tim Cook အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား ေတာင္းပန္စကား ေျပာၾကားခဲ့ရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ လက transit-navigation ၀န္ေဆာင္မႈ HopStop.com Inc ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေနရာႏွင့္ ေျမပံု ၀န္ေဆာင္မႈ အဓိက လုပ္ကိုင္ေသာ Locationary Inc တို႔အား ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ကာလကလည္း စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား အေဆာက္အဦးအတြင္း ေရာက္ရွိသည့္အခါ တည္ေနရာ ရွာေဖြ သိရွိႏိုင္သည့္ နည္းပညာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ WifiSLAM အား ၀ယ္ယူခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

http://www.bloomberg.com/news/2013-08-22/apple-purchases-software-compan...

တစ္ကမၻာလံုး အင္တာနက္ ရရန္ နည္းပညာ ကုမၸဏီ ၇ ခု ေပါင္းစည္းမည္

တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳလာႏိုင္ေရး (To make the world more open and connected”) ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ကမၻာ့ နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီး ၇ ခုမွ စတင္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ Internet. org ဆုိဒ္ကို ရရွိရန္  Facebook, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm, and Samsung တို႔မွ အသီးသီး တာ၀န္မ်ား ခြဲကာ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
 
အဆိုပါ Internet. org ၀ဘ္ဆိုဒ္ နံမည္အား Facebook တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ Mark Zukerberg ကိုယ္တုိင္ တရားဝင္ ေၾကညာျပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ကမၻာ႔ လူဦးေရ ၇ ဘီလီယံ အနက္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္သူ ဦးေရ ၂.၅ ဘီလ်ံ ဝန္းက်င္သာ ရွိေသးျပီး ပထမ စီမံကိန္းအတြက္ ၅ ဘီလ်ံ ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံေတြမွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္တာနက္ ရရွိရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နည္းပညာ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းေပး တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
 
 
 
 

စမတ္ဖုန္းမ်ား အတြက္ Quad HD LCD panel မ်ား ထုတ္လုပ္မည့္ LG Display ေကာ္ပိုေရးရွင္း

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ LG Display ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ လက္ရွိ HD LCD display မ်ား ထက္ ရုပ္ထြက္ ေလးဆပိုမို ၾကည္လင္ေသာ
HD LCD panel အသစ္မ်ားကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
(၅.၅) လက္မ အရြယ္ မ်ားသည္ လက္ရွိမိုဘိုင္း display မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက contrast and vividness ပိုမို ေကာင္းမြန္ကာ PC-version ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ရႈယံုမွ်ႏွင့္ပင္လွ်င္ ေ၀၀ါးျခင္း မရွိပဲ ျမင္ကြင္း အျပည့္ျမင္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ အကယ္၍ ပံုဖမ္းကားကို ခ်ဲ႕ထြင္ ၾကည့္ရႈလွ်င္ပင္ မႈန္၀ါးျခင္း မရွိပဲ ျပတ္သားေသာ စာသားမ်ားကို ဖတ္ရႈႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။ အသစ္ ထပ္မံထုတ္လုပ္မည့္ Quad HD panel မ်ားသည္ လက္ရွိ မိုဘိုင္း display မ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ resolution ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း LG Display က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
 
 
 

တင္ျပိးေသာပို ့စ္မ်ား

Free Hosting